/بازدید از خانه ریاضیات
­

کارگاه آموزشی ریاضی دانش آموزان دبستان هجرت

کارگاه آموزشی ریاضی دانش آموزان دبستان هجرت پایه های چهارم و پنجم به دو گروه 120 نفری مدرس جناب /اقای محمدیان تاریخ 24/9/1398 در محل خانه ریاضیات نیشابور    

بازدید مسولین اداره آموزش پرورش از کارگاه آموزشی خانواده اولیا و دانش آموزان

بازدید مسولین اداره آموزش پرورش از کارگاه آموزشی خانواده اولیا و دانش آموزان مسولین اداره آموزش پرورش از کارگاه آموزشی خانواده اولیا دانش آموزان ترم تابستان خانه ریاضیات بازدید نمودند.

۹۱ نفر از دانش آموزان مرکز فرزانگان شهرستان نوشهر به همراه مدیریت مدرسین مرکز از خانه ریاضیات بازدید کردند.

91 نفر از دانش آموزان مرکز فرزانگان شهرستان نوشهر به همراه مدیریت مدرسین مرکز از خانه ریاضیات بازدید کردند. روز پنجشنبه 6/2/1397 ضمن بازدید از خانه ریاضیات و شرکت در کارگاههای ریاضی دست سازههای اموزشی خانه ریاضیات شرکت نمودند در ضمن معاون محترم اداره آموزش پروزش نیشابور حضور داشتند.

بازدید ۱۲۰ نفر از مسئولان تکنولوژی استان خراسان رضوی از خانه ریاضیات نیشابور

بازدید 120 نفر از مسئولان تکنولوژی استان خراسان رضوی از خانه ریاضیات نیشابور همراه با برگزاری کارگاه آموزشی دست سازه های خانه ریاضیات و با حضور دکتر خسرو داوودی از مؤلفین کتب درسی

بازدید ۸۰ نفر از دانش آموزان دبیرستان فرزانگان شهرستان فردوس خراسان جنوبی

به اتفاق رئیس مرکزو معاون پرورشی همراه با کارگاه آموزشی در خانه ریاضیات نیشابور.

بازدید مدیر کل اداره اداره آموزش پرورش خراسان رضوی از خانه ریاضیات نیشابور

در روز یکشنبه 1396/10/3 جناب آقای دکتر کاظمی مدیر کل آمورش پرورش خراسان رضوی بهمراه معاونین اداره کل مدیر آموزش پرورش نیشابور آقای دکتر قوامی نژاد ضمن بازدید ازخانه ریاضیات در جریان روند اجرایی کارهای خانه ریاضیات و بوستان ریاضیات قرار گرفته و از نزدیک در جریان آموزشی دانش آموزان نابینای خانه ریاضیات قرار گرفت. [...]

بازدید ۱۸ نفر از همکاران محترم ابتدایی شهرستان سرخس از خانه ریاضیات نیشابور

18 نفر از همکاران محترم ابتدایی شهرستان سرخس ضمن بازدید از خانه ریاضیات و در کارگاه ساخت وسایل اموزشی شرکت نمودند . در مورخ پنجشنبه 9/9/ 1396 مدرس کارگاه : جناب آقای علومی

حضور مولفین کتب ریاضی پایه یازدهم در نیشابور

حضور مولفین کتب ریاضی پایه یازدهم در نیشابور مولفین کتب ریاضی پایه یازدهم جناب آقای دکتر بنی هاشم و دکتر سید صالحی بهمراه جناب آقای دکتر ریحانی مسئول دفتر تالیف پنجشنبه 1396/9/23 جهت تبادل نظر و بررسی اشکالات مدرسین در نیشابور حضور بهم خواهند رساند.

بازدید ۸۰ نفر از مدیران مدارس دولتی و غیر دولتی و استثنایی مشهد

بازدید 80 نفر از مدیران مدارس دولتی و غیر دولتی و استثنایی ناحیه 4 مشهد از خانه ریاضیات نیشابور. مورخ 1396/8/8

بازدید ۲۵ نفر از دانشجویان فرهنگیان نیشابور از کارگاه ریاضی

بازدید 25 نفر از دانشجویان فرهنگیان نیشابور از کارگاه ریاضی و مدرس آقای محمدیان در تاریخ 1396/8/4