­

جلسه معارفه دکتر رحمانی دوست از اعضای خانه ریاضیات نیشابور بعنوان رییس دانشگاه دولتی نیشابور

جلسه معارفه دکتر رحمانی دوست از اعضای خانه ریاضیات نیشابور بعنوان رییس دانشگاه دولتی نیشابور لت حضور معاون وزیر مس.لین شهرستان و نمایندگان محترم شهرستان و مس.لین مجلس شورای اسلامی مورخ: چهارشنبه: 14/2/ 1401  

بازدید آقای دکتر کلیدری مدیریت آموزش و پرورش نیشابور بهمراه ریاست اداره ارشاد از نمایشگاه وسایل بازی و ریاضی خانه ریاضیات

بازدید آقای دکتر کلیدری مدیریت آموزش و پرورش نیشابور بهمراه ریاست اداره ارشاد از نمایشگاه وسایل بازی و ریاضی خانه ریاضیات بمناسبت روز ملی خیام مورخ: 24/2/1402      

افتتاح نمایشگاه بازی و ریاضی خانه ریاضیات نیشابور بمناسبت روز ملی خیام

افتتاح نمایشگاه بازی و ریاضی خانه ریاضیات نیشابور بمناسبت روز ملی خیام با حضور مدیریت آموزش و پرورش و مسیولین شهرستان نیشابور مورخ: 24/2/1401