همایش بررسی کتب ریاضی یازدهم با حضور مولفین کتب

پنجشنبه 1396/9/23 با حضور آقای دکتر محمد رضا سید صالحی و دکتر هادی باشیان همایشی در سالن آمفی تاتر دانشکده هنر برگزار گردید. دراین همایش مدرسین ریاضی نیشابور و مناطق به بررسی کتب ریاضی پایه یازدهم پرداخته و ابهامات سوالهای کتب را با مولفین در میان گذاشتند. و جناب آقای قوامی نژاد مدیریت محترم اداره [...]