18 نفر از همکاران محترم ابتدایی شهرستان سرخس ضمن بازدید از خانه ریاضیات و در کارگاه ساخت وسایل اموزشی شرکت نمودند . در مورخ پنجشنبه 9/9/ 1396
مدرس کارگاه : جناب آقای علومی

photo_2017-12-03_17-09-59

photo_2017-12-03_17-10-26