/کارگاه آموزشی
­

برگزاری کارگاه تولید محتوی ، نرم افزار comtasia

برگزاری کارگاه تولید محتوی ، نرم افزار comtasia و ساخت آزمون آنلاین تاریخ : 27/7/99 دبستان های .شهید خلیل رضوی و شهید علیرضا قدوسی

جلسه اعضا شورای علمی اجرایی خانه ریاضیات با مدیر آموزش و پرورش نیشابور

                          جلسه اعضا شورای علمی اجرایی خانه ریاضیات ریاضیات با مدیر آموزش و پرورش نیشابور اعضا شورای علمی اجرایی خانه ریاضیات بهمراه گروه ریاضی شهرستان نیشابور در مورخه: 20/3/99 در دفتر مدیر جدید آموزش وپرورش و نایب ريیس هییت امنای خانه ریاضیات حضور [...]

کارگاه آموزشی ریاضی دانش آموزان دبستان هجرت

کارگاه آموزشی ریاضی دانش آموزان دبستان هجرت پایه های چهارم و پنجم به دو گروه 120 نفری مدرس جناب /اقای محمدیان تاریخ 24/9/1398 در محل خانه ریاضیات نیشابور    

برگزاری کارگاه ریاضی جهت همکاران ابتدایی شهرستان فیروزه

برگزاری کارگاه ریاضی جهت همکاران ابتدایی شهرستان فیروزه  در محل خانه ریاضیات مدرس آقای محمدیان 4 آذر ماه 98  

کارگاه بررسی کتب وکاربرد وسایل آموزشی پایه های اول و دوم

کارگاه بررسی کتب وکاربرد وسایل آموزشی پایه های اول و دوم باحضور مدرسین مدارس هفتگانه خریدخدمات؛ تحت پوشش دبیرستان خواجه نصیر  زمان یکشنبه مورخه 97/12/12 مدرس : آقای محمدیان مکان خانه ریاضیات نیشابور

برگزاری کارگاههای بررسی کتب وساخت وسایل آموزشی وکاربرد آنها درتدریس مکان جزیره کیش باهمکاری خانه ریاضیات نیشابور

برگزاری کارگاههای بررسی کتب وساخت وسایل آموزشی وکاربرد آنها درتدریس مکان جزیره کیش باهمکاری خانه ریاضیات نیشابور یک دوره کارگاه بررسی کتب وساخت وسایل آموزشی به دعوت اداره آموزش و پرورش کیش وباهمکاری خانه ریاضیات نیشابور از مورخه 29/11/97 لغایت 3/12/97 جهت همکاران مقطع ابتدایی و متوسطه اول در جزیره کیش برگزار گردید.    

برگزاری کارگاه بررسی کتب وساخت؛وکاربرد وسایل آموزشی مدارس هفتگانه خرید خدمات

برگزاری کارگاه بررسی کتب وساخت؛وکاربرد وسایل آموزشی مدارس هفتگانه خرید خدمات تحت پوشش دبیرستان خواجه نصیر نیشابور.یکشنبه مورخ: 5/12/97 مکان خانه ریاضیات مدرسین آقای علومی و آقای محمدیان  

جلسه شورای معلمان دبستان خرید خدمات شهید سید خلیل رضوی (شهر بار) موضوع جلسه : الگوهای تدریس ریاضی

جلسه شورای معلمان دبستان خرید خدمات شهید سید خلیل رضوی (شهر بار) موضوع جلسه : الگوهای تدریس ریاضی با حضور اساتید محترم جناب آقای محمدیان و علومی مدرس ریاضی در محل خانه ریاضیات برگزار شد. روز سه شنبه مورخ:9/11/97 در مورد روشهای تدریس و وسایل کمک آموزشی تبادل اطلاعات نمودند.    

حضور همکاران مدرس مدارس هفتگانه خرید خدمات تحت پوشش دبیرستان خواجه نصیر در جلسه کارگاههای بازی و ریاضی

حضور همکاران مدرس مدارس هفتگانه خرید خدمات تحت پوشش دبیرستان خواجه نصیر در جلسه کارگاههای بازی و ریاضی باحضور معاونت محترم آموزش ابتدایی جناب آقای محمدی کارشناس تکنولوژی و آقای صدر زاده و کارشناس مسئول ابتدای آقای حسینی. مکان خانه ریاضیات یکشنبه 23/10/97  

کارگاه آموزشی روش تدریس ریاضی

کارگاه آموزشی روش تدریس ریاضی با حضورهمکاران خرید خدمات شهید سید خلیل رضوی (شهربار) مکان خانه ریاضیات تاریخ 26/10/97