/کارگاه آموزشی
­

کارگاه بررسی کتب وکاربرد وسایل آموزشی پایه های اول و دوم

کارگاه بررسی کتب وکاربرد وسایل آموزشی پایه های اول و دوم باحضور مدرسین مدارس هفتگانه خریدخدمات؛ تحت پوشش دبیرستان خواجه نصیر  زمان یکشنبه مورخه 97/12/12 مدرس : آقای محمدیان مکان خانه ریاضیات نیشابور

برگزاری کارگاههای بررسی کتب وساخت وسایل آموزشی وکاربرد آنها درتدریس مکان جزیره کیش باهمکاری خانه ریاضیات نیشابور

برگزاری کارگاههای بررسی کتب وساخت وسایل آموزشی وکاربرد آنها درتدریس مکان جزیره کیش باهمکاری خانه ریاضیات نیشابور یک دوره کارگاه بررسی کتب وساخت وسایل آموزشی به دعوت اداره آموزش و پرورش کیش وباهمکاری خانه ریاضیات نیشابور از مورخه 29/11/97 لغایت 3/12/97 جهت همکاران مقطع ابتدایی و متوسطه اول در جزیره کیش برگزار گردید.    

برگزاری کارگاه بررسی کتب وساخت؛وکاربرد وسایل آموزشی مدارس هفتگانه خرید خدمات

برگزاری کارگاه بررسی کتب وساخت؛وکاربرد وسایل آموزشی مدارس هفتگانه خرید خدمات تحت پوشش دبیرستان خواجه نصیر نیشابور.یکشنبه مورخ: 5/12/97 مکان خانه ریاضیات مدرسین آقای علومی و آقای محمدیان  

جلسه شورای معلمان دبستان خرید خدمات شهید سید خلیل رضوی (شهر بار) موضوع جلسه : الگوهای تدریس ریاضی

جلسه شورای معلمان دبستان خرید خدمات شهید سید خلیل رضوی (شهر بار) موضوع جلسه : الگوهای تدریس ریاضی با حضور اساتید محترم جناب آقای محمدیان و علومی مدرس ریاضی در محل خانه ریاضیات برگزار شد. روز سه شنبه مورخ:9/11/97 در مورد روشهای تدریس و وسایل کمک آموزشی تبادل اطلاعات نمودند.    

حضور همکاران مدرس مدارس هفتگانه خرید خدمات تحت پوشش دبیرستان خواجه نصیر در جلسه کارگاههای بازی و ریاضی

حضور همکاران مدرس مدارس هفتگانه خرید خدمات تحت پوشش دبیرستان خواجه نصیر در جلسه کارگاههای بازی و ریاضی باحضور معاونت محترم آموزش ابتدایی جناب آقای محمدی کارشناس تکنولوژی و آقای صدر زاده و کارشناس مسئول ابتدای آقای حسینی. مکان خانه ریاضیات یکشنبه 23/10/97  

کارگاه آموزشی روش تدریس ریاضی

کارگاه آموزشی روش تدریس ریاضی با حضورهمکاران خرید خدمات شهید سید خلیل رضوی (شهربار) مکان خانه ریاضیات تاریخ 26/10/97

برگزاری کارگاه آموزش ریاضی پایه ها چهارم پنجم و ششم جهت همکاران مدرس شهرستان فیروزه

برگزاری کارگاه آموزش ریاضی پایه ها چهارم پنجم و ششم جهت همکاران مدرس شهرستان فیروزه توسط خانه ریاضیات نیشابور تاریخ شنبه 97/8/26  ساعت 16:30 - 18 پایه ششم  تعداد 50 نفر ساعت 18:20-  19:40 پایه پنجم  تعداد 45 نفر   دوشنبه 97/8/28       ساعت   18-16    پایه چهارم     تعداد 30 نفر   جهارشنبه [...]

حضور مدرسین خانه ریاضیات نیشابور در شهرستان نوشهر

به دعوت مدارس تیزهوشان شهرستان نوشهر 3 نفر از مدرسین خانه ریاضیات نیشابور در جهت برگزاری کارگاهای آموزشی دبستان متوسطه اول و دوم از مورخه 97/6/14 لغایت 97/6/17 در شهرستان نوشهر جهت مدرسین دانش آموزان به آن شهرستان عزیمت نمودند.

بازدید مسولین اداره آموزش پرورش از کارگاه آموزشی خانواده اولیا و دانش آموزان

بازدید مسولین اداره آموزش پرورش از کارگاه آموزشی خانواده اولیا و دانش آموزان مسولین اداره آموزش پرورش از کارگاه آموزشی خانواده اولیا دانش آموزان ترم تابستان خانه ریاضیات بازدید نمودند.

بازدید ۱۸ نفر از همکاران محترم ابتدایی شهرستان سرخس از خانه ریاضیات نیشابور

18 نفر از همکاران محترم ابتدایی شهرستان سرخس ضمن بازدید از خانه ریاضیات و در کارگاه ساخت وسایل اموزشی شرکت نمودند . در مورخ پنجشنبه 9/9/ 1396 مدرس کارگاه : جناب آقای علومی