/همایش عمومی مجمع شورای خانه ها
­

جلسه مجمع عمومی شورای خانه های ریاضیات ایران

جلسه مجمع عمومی شورای خانه های ریاضیات ایران جلسه مجمع عمومی شورای خانه های ریاضیات ایران پنجشنبه مورخه 26/7/97 با دعوت قبلی در محل ساختمان انجمن های علمی در تهران تشکیل گردید. در این جلسه خانه های ریاضیات به طرح دیدگاههای خود در مورد پیشرفت و اهداف خانه های ریاضیات پرداخته و برنامه های سال [...]

اختتامیه اولین جشنواره ملی سالانه خیام

اختتامیه اولین جشنواره ملی سالانه خیام در مورخ 24/2/1397 همراه با نشت علمی در دانشگاه نیشابور باهمکاری خانه ریاضیات

برگزاری پانزدهمین دوره مسابقه تیمی ریاضی بزرگداشت حکیم عمر خیام

پانزدهمین دوره مسابقه تیمی ریاضی بزرگداشت حکیم عمر خیام به اهتمام خانه ریاضیات نیشابور؛ روز پنجشنبه 20/2/1397 در محل آرامگاه خیام در مقاطع متوسطه اول و دوم با حضور 750 نفر در قالب 250 تیم 3 نفره ساعت 9 الی 11 صبح برگزار گردید.حضور مسئولین شهرستان و خبرگزاریها در جمع دانش آموزان چشمگیر بود. به [...]

مسابقه گروهی ریاضی دانش اموزی جشنواره ملی سالانه خیام

مسابقه گروهی ریاضی دانش اموزی جشنواره ملی سالانه خیام در تاریخ 1397/1/9با همکاری خانه ریاضیات و دانشگاه نیشابور با استقبال خوب دانش اموزان در پایه های نهم؛ دهم؛ یازدهم برگزار گردید.تعداد دانش اموزان شرکت کننده 120 نفر این جشنواره در 3رده دانش اموزی بامحوریت خانه ریاضیات دانشجویی و اساتید با محوریت دانشگاه نیشابور هر ساله [...]

جلسه مجمع عمومی شورای خانه های ریاضیات ایران در مشهد

پنجشنبه 16/ 9/ 1396 مجمع عمومی شورای خانه های ریاضیات ایران در محل سالن فارابی مشهد با حضور اعضا خانه های ریاضیات برگزار گردید. در این مجمع خط شی سالانه شورای خانه های مطرح به تصویب رسید. در این جلسه نماینده خانه ریاضیات نیشابور کارهای انجام شده و در دست اقدام خانه ریاضیات نیشابور را [...]

شرکت اعضاء خانه ریاضیات نیشابور درجلسه مجمع عمومی وهمایش خانه های ریاضیات ایران

تعداد3 نفرازاعضاء شوراي علمي اجرائي خانه رياضيات نيشابور به دعوت شوراي خانه هاي رياضيات ايران درشهرستان ملكان ازتوابع آذربايجان شرقي در روزهاي27 و28 و29 مردادماه در اين همايش وجلسه شركت خواهندنمود.خانه رياضيات نيشابور عضو هيئت مديره شوراي خانه هاي رياضيات ايران ميباشد.