مسابقه گروهی ریاضی دانش اموزی جشنواره ملی سالانه خیام

در تاریخ 1397/1/9با همکاری خانه ریاضیات و دانشگاه نیشابور با استقبال خوب دانش اموزان در پایه های نهم؛ دهم؛ یازدهم برگزار گردید.تعداد دانش اموزان شرکت کننده 120 نفر این جشنواره در 3رده دانش اموزی بامحوریت خانه ریاضیات دانشجویی و اساتید با محوریت دانشگاه نیشابور هر ساله برگزار خواهد شد.برگزیدگان جشنواره در 28اردیبهشت 97 روز ملی خیام هدایایی اهدا میگردد.
اهداف برگزاری جشنواره:
1- فراهم نمودن بستر مناسب جهت شناسایی اندیشمندان و نخبگان عرصه علم و فناوری
2- ایجاد زمینه استعداد یابی و تشویق علاقه مندان بویژه دانش اموزان و دانشجویان
3- ایجاد انگیزه بین دانشجویان و دانش آموزان برای تحصیل و پژوهش در علوم بین رشته ای.

DSC07473

DSC07449

DSC07446

DSC07482

DSC07457

DSC07458

DSC07470

DSC07472

DSC07481