پانزدهمین دوره مسابقه تیمی ریاضی بزرگداشت حکیم عمر خیام به اهتمام خانه ریاضیات نیشابور؛ روز پنجشنبه 20/2/1397 در محل آرامگاه خیام در مقاطع متوسطه اول و دوم با حضور 750 نفر در قالب 250 تیم 3 نفره ساعت 9 الی 11 صبح برگزار گردید.حضور مسئولین شهرستان و خبرگزاریها در جمع دانش آموزان چشمگیر بود. به 120 برگزیده در روز جهانی خیام 28/2/97 هدایا و لوح تقدیر اهدا خواهد شد.

DSC07873

DSC07859