/درباره خانه ریاضیات
­

حضور اعضای خانه ریاضیات نیشابور درجلسه هم اندیشی سازمان ها

حضور اعضای خانه ریاضیات نیشابور درجلسه هم اندیشی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)   باحضور معاون استاندار وفرماندار در سالن فرمانداری نیشابور شنبه 1401/6/5     👇👇

کارگاه آموزشی قوانین و مقررات فعالیت سازمان های مردم نهاد 

حضور اعضای خانه ریاضیات نیشابور در کارگاه آموزشی قوانین و مقررات فعالیت سازمان های مردم نهاد مورخ : 1400/8/24 مکان فرمانداری نیشابور      

توافقنامه تشکیل خانه ریاضیات..

4_5834739657463563139 4_5834739657463563140 4_5834739657463563141 4_5834739657463563142 4_5834739657463563143

آذر ۹ام, ۱۳۹۶|خانه, درباره خانه ریاضیات|نظر ۰

اساسنامه شورای خانه ریاضیات

4_5834739657463563132 4_5834739657463563133 4_5834739657463563134 4_5834739657463563135 4_5834739657463563136 4_58347396574635631374_5834739657463563131

آذر ۹ام, ۱۳۹۶|خانه, درباره خانه ریاضیات|نظر ۰