جلسه هم اندیشی جهت طرح سوال و برگزاری جشنواره ملی سالانه خیام در خانه ریاضیات نیشابور مورخ 1396/12/23
باحضور دکتر رحمانی دوست دبیر جشنواره و همکاران گروه ریاضی شهرستان نیشابور

photo_۲۰۱۸-۰۳-۱۴_۱۹-۰۵-۳۳

photo_۲۰۱۸-۰۳-۱۴_۱۹-۰۵-۳۲

photo_۲۰۱۸-۰۳-۱۴_۱۹-۰۵-۳۴