همایش خلاقیت ریاضی

سه شنبه مورخ 24/11/96 همایش خلاقیت با حضور پرفسور مجید میرزا وزیری و رییس آموزش پرورش میان جلگه و گروه ریاضی نیشابور؛ که در این همایش گروه نابینایان usmas خانه ریاضیات محاسبات سریع ذهنی را به نمایش گذاشتند.

photo_۲۰۱۸-۰۲-۱۷_۱۷-۳۹-۲۲