برگزاری دومین مرحله مسابقه کشوری ببراس در خانه در خانه ریاضیات

مرحله دوم مسابقه کشوری ببراس ساعت 9 صبح پنجشنبه مورخه 26/11/96 در خانه ریاضیات نیشابور برگزار میگردد
برگذیدگان این مرحله به مسابقه کشوری در مرداد ماه تهران برگزار میگردد راه پیدا میکنند.

photo_۲۰۱۸-۰۲-۱۵_۱۰-۴۱-۲۲