جشنواره خیام
دوشنبه مورخ 23/11/96 رو نمایی از پوستر جشنواره خیام با حضور فرماندار نیشابور و رییس دانشگاه نیشابور و اساتید دانشگاه و اعضا خانه ریاضیات نیشابور.

photo_۲۰۱۸-۰۲-۱۴_۱۲-۵۸-۳۹

photo_۲۰۱۸-۰۲-۱۴_۱۲-۵۸-۵۸

photo_۲۰۱۸-۰۲-۱۴_۱۲-۵۹-۰۰