جلسه شورای معلمین دبستان شهید سید خلیل رضوی با حضور حاج آقای طلایی و مدیر محترم دبستان و کادر معلمین دبستان شهید سید خلیل رضوی (شهر بار) تبادل نظر در مورد شیوه های نوین تدریس

photo_۲۰۱۸-۰۱-۲۰_۲۰-۲۸-۱۱

photo_۲۰۱۸-۰۱-۲۰_۲۰-۲۸-۱۳

photo_۲۰۱۸-۰۱-۲۰_۲۰-۲۸-۱۶ در محل خانه ریاضیات نیشابور.