هفتمین دوره سابقات کشوری usmas مورخ 25/5/98 در محل ورزشگاه شهدای هفتم تیر

12 نفر از دانش آموزان مقامهای اول تا سوم را کسب نمودند:
مقام اول: سیدحسن سید موسوی- امیر عباس سلیمانی – سید علیرضا سید موسوی- زینب پیرانی (روشندل)
مقام دوم: امیر عرفان اقبالی – محمد حسین حشمتی-
مقام سوم: محمد حسین زراعتی- پرستو قلعه نویی – هنگامه طباطبایی پور- مریم نعیمی- باران فرامرزی- مهتاب جهانی نسب