جلسه هییت امنا خانه ریاضیات نیشابور در سال 98 محل تشکیل دانشگاه نیشابورتاریخ 11/4/98

1- آقای دکتر صادقی ریاست محترم دانشگاه نیشابور

2- آقای دکتر مظلوم نژاد

3- آقای دکتر طالبیان و 4- اقای بهرامی نژاد و 5- جناب آقای طلایی

6- آقای قندهاری مدیر خانه ریاضیات و سرگروه ریاضی شهرستان

7- آقای نعمتی و 8- آقای جعفری و 9- آقای دوست پرست

10- آقای دکتر امامی معاون آموزشی دانشگاه

11- آقای کفایی

12- آقای بهمدی معاون آموزش ابتدایی آموزش پرورش

13- آقای صدر زاده مسول تکنولوژی اداره اموزش و پرورش