خانه ریاضیات نیشابور جهت ترم تابستان 98 در مقاطع ابتدایی- متوسطه اول و دوم کارگاهای آموزشی به شرح ذیل برگزار می کند:

کارگاههای ریاضی مربوط به کتابهای درسی همراه با وسایل کمک آموزشی

کارگاه خلاقیت ریاضی (کانگورو- چالش ببراس- چالش هندسه) جهت آمادگی شرکت در جشنواره بین المللی

کارگاه محاسبات سریع ذهنی usmas  سنین 5تا 13 سال جهت آمادگی شرکت در مسابقات بین المللی

کارگاه رباتیک- نجوم- لیوان چینی – مکعب روبیک – کامپیوتر

شروع کارگاه ها 5 و 6 تیرماه 98

زمان ثبت نام : 98/3/1 لغایت 98/4/4

ساعت ثبت نام : 8الی 12:30 ظهر و 17 الی 19 عصر