مراسم تقدیر و تشکر و اهدا جوایز دانش آموزان برگزیده مسابقه تیمی ریاضی خیام

که در مورخه 12/2/98  به مناسبت بزرگداشت حکیم عمر خیام برگزار گردید. یکشنبه مورخ  98/4/2 ساعت 17الی 19در محل سالن همایش های دانشگاه نیشابور با حضور مسولین شهرستان برگزار گردید.و جوایزی به دانش آموزان اهدا گردید.