از برگزیدگان مسابقه گروهی خیام که در مورخه 97/2/20 در محل آرامگاه خیام برگزار گردید. در روز چهارشنبه 97/3/30 ساعت 17 الی 19:30 در محل آمفی تاتر دانشکده هنر نیشابور با حضور مسئولین شهرستان با اهدا هدایا و لوح و گواهی حضور ؛تقدیر بعمل خواهد آمد.