پایه هفتم: (متوسطه اول)
رتبه اول: سید سپهر قرشی- امیرمحمد قیصری- محمد مهدی قربانی (شهید بهشتی)
رتبه اول: معلمی- متولی زاده – پاکدامن (شاهد قدسیان)
رتبه اول: ملیکا فرزانه – هستی حجتی راد – دیانا زره داران (رویش)

رتبه دوم: کیانا کسری – عسل گودرزی – فرزانه بهیاد (فرزانگان)
رتبه دوم: الهه احمدآبادی – آیدا حضرتی – رخساره بهادری (رویش)

رتبه سوم: فاطمه عابدی – معصومه فرجامی تبار – زهرا دشدکی (وکیلی10)
رتبه سوم: پروانه ایلی کیان – ریحانه کیمیا بخش – هستی نصرآبادی (مریم باقری)
رتبه سوم: کیارش اخوان صدر – آرمان انجیدنی – ایلیا حلاجی (نمونه رستگار)
رتبه سوم: هدیه مقدم – مهلا سادات سید حسینی – نسیم رستمی (رویش)
رتبه سوم: الهه جعفری – مبینا رضوانی – سارا پور عجمی (رویش)

*********************************************************************************************************

پایه هشتم: (متوسطه اول)
رتبه اول: مهدیار فرهادی – سید امیرحسام محمودیان – کیارش محلا (شهید بهشتی)
رتبه اول: رضا علومی فروتقه – مبین جهاندوست – امیرحسین مسلمی نژاد (شاهد آل یاسین)
رتبه اول: فاطمه محروقی – مطهره دانش آموز- ملینا حسنی – (رویش)

رتیه دوم: مهلا انتظاری – آیدا بایگی – عسل امامیان (فرزانگان)
رتبه دوم: شقایق نعمتی – ستایش قیصری – عسل بهشتی (رویش)
رتبه دوم: ریحانه دهجوریان – زهرا بلوچی – خدیجه سعد آبادی (رویش)

رتبه سوم: فرزاد حکیمی – ارمیا سید حسینی – نیما رحمانی (شهید بهشتی)
رتبه سوم: مجید هراتی – مصطفی قنبری – پوریا حصارنویی (شهید دانشجو)
رتبه سوم: سحر تقی آبادی – رقیه همدانی – هانیه مهربان (غلامرضا باقری)
************************************************************************

پایه نهم : (متوسطه اول)
رتبه اول : سید امیر حسینی – محمد مهدی شورورزی – سید هاشم ثنایی نژاد (شهید بهشتی)
رتبه اول: سجاد شورگشتی – محمد متین میثمی – یونس اله وردی (امام حسین)
رتبه اول: فاطمه فرحبخشی – فاطمه کوشککی – ملینا دشتیانی (رویش)

رتبه دوم: امیرحسام صبریان – محسن خزایی – محمد قلعه حسنی (نمونه رستگار)
رتبه دوم: شکیلا شکرانی – مهسا شمس آبادی – زهرا کابلی ( رویش)
رتبه دوم: یاسمن پورافشار – فاطمه فراهم شرق – نگار خداوردی (رویش)

رتبه سوم: رادین تاجیک – فرزاد تلافیان – پویا کاووسی نیا (شهید بهشتی)
رتبه سوم: هستی هند آبادی – فیروزه خدابخشی – بیتا زرندی (سما)
رتبه سوم: هانیه پیرانی – نازنین کرمانی – آرزو قربانی (آفاق امیر بیک)

***********************************************************************************************************
پایه دهم : (متوسطه دوم)
1- بخش زبرخان: زینب قدمیاری – نجمه باغشنی – زهرا سادات حسینی (مدرسه کوثر)

2- شاهد : تیم اول: مهسا طلایی – نازنین برزنونی – میترا مرشدی (شاهد غرویان)

تیم دوم: مریم احمدیه – یگانه اسدی – نگار هندی (شاهد ولیعصر)

3- عادی و غیر انتفاعی : تیم اول : حسین صبوری شرق – عرفان ابوالفضلی – رضا عارفخانی (امام حسین)
تیم دوم: امیر حسین قره باغی – محمد رضا کابلی – محمد اسماعیل رحمتی (امام حسین)
تیم سوم: سید امیر حسین رباطی – محمد امین قندهاری – مهدیار میثمی (حکیم نظامی)

4- مدارس استعدادهای درخشان و نمونه:

تیم اول : سید امیر منصور بهشتی – شایان غلامی- سعید درودی (شهید بهشتی)
تیم دوم: سید امیررضا حسینی – مهدیار آمارلو – مجید ناصری (شهید بهشتی)

تیم سوم: نگار صابری نیک – فاطمه شیرازی – مائده عارفخانی (فرزانگان)
(مشترک) محمد حسین رنجبر- سامان خیری- محمد رضا قندهاری (شهید بهشتی)

تیم چهارم: فرزانه پیرزاده – صفورا سعد آبادی – سیده نگار حسینی
(مشترک) زهره صدیقی – کوثر ناوشکی – غزاله نجفی

************************************************************************
یازدهم تجربی : متوسطه دوم
استعدادهای نمونه
تیم اول: سهیل سلیمانی نیا – محمدرضا راد نژاد – علی حیدری
تیم دوم: مریم قندهاری – فرزانه تراب بیگی – رحیمه محمدی
تیم سوم: امیر حسین محیطی – علیرضا خوشرو- علی میرزایی

عادی – غیر انتفاعی :
تیم اول : فاطمه درودی- سمیرا بیگی – معصومه حاجی آبادی

شاهد:
هانیه سادات رسولی – مبینا شوریابی – یگانه شوریابی
************************************************************************

یازدهم ریاضی : (متوسطه دوم)

عادی – غیر انتفاعی
تیم اول: امیررضا صالحی- دانیال بیاتی – یاسین حجتیان
تیم دوم: مهدی عشقی – محمد قدمیاری – علی نصرآبادی

استعدادهای درخشان و نمونه
تیم اول: الهه سادات حسینی راد- مائده دیوان- سکینه کاریزنوی
تیم دوم: نازنین بلبلی- مهرنوش دستجردی – الهه صادقی
تیم سوم: سمانه نقدبیشی- مبینا کرمانی – سارا حصاری