اسامی برگزیدگان جشنواره ملی خیام اعلام شد
پایه نهم: سید امین حسینی؛ شایان پروانه و رادین تاجیک از شهید بهشتی نیشابور
پایه دهم: دو تیم با امتیاز برابر:
1.شایان کارامد؛علیرضا برق شمشیر و کوروش محمدی از شهید بهشتی قوچان.
2. محمد حسین رنجبر و محمد رضا قندهاری از شهید بهشتی نیشابور
پایه یازدهم: زهرا داغستانی و مریم قندهاری از فرزانگان نیشابور
از برگزیدگان روز 24 اردیبهشت همزمان با مراسم بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابور در سالن همایشهای دانش اموزان تقدیر بعمل خواهد امد