برگزاری ازمون IGE جهت دانش آموزان فارغ التحصیل usmas  مورخه: 5 مرداد 1400