جلسه نقد و بررسی جشنواره یادگیری با طعم ریاضی

که بمناسبت روز ملی خیام برگزار شد

مورخه : یکشنبه ۲۳ /۳/ ۱۴۰۰

ساعت :  ۱۹ الی ۲۱

محل :خانه ریاضیات نیشابور

در این جلسه همکاران طراح سوال و مصححین به بیان دیدگاه خود در مورد برگزاری جشنواره پرداختند

و مقرر شد برای سال آینده در اسرع وقت جلسه ای برگزار شود