جلسه شورای علمی اجرایی خانه ریاضیات با حضور اعضا و حضور جناب آقای دکتر حقیقی معاون مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی و جناب آقای دکتر کلیدری و جناب آقای دکتر اسدی خیر از شهرستان اندیمشک برگزار گردید

مورخه: 10 اسفند 99