برگزاری کارگاه تولید محتوی ، نرم افزار comtasia و ساخت آزمون آنلاین
تاریخ : 27/7/99
دبستان های .شهید خلیل رضوی و شهید علیرضا قدوسی