شانزدهمین دوره مسابقه تیمی ریاضی خیام

شانزدهمین دوره مسابقه تیمی ریاضی خیام بزرگداشت حکیم عمر خیام

با حضور بیش از 1400 نفر از دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم در محل آرامگاه خیام پنجشنبه 98/2/12 ساعت 9 الی 11 برگزار گردید.

همزمان در شهرستان فیروزه 200 نفر از دانش آموزان در گروههای 4 نفره به مسابقه پرداختند.و

هدایای برگزیدگان روز 28 اردیبهشت اهدا خواهد شد.

معاون استاندار و فرماندار و مسولین شهرستان ازین مسابقه بازدید به عمل آوردند.