برگزاری جشنواره ریاضیات کانگورو

در خانه ریاضیات باحضور معاون آموزش ابتدایی ومعاون امور تربیتی اداره اموزش و پرورش شهرستان نیشابور

زمان : پنجشنبه 98/1/29