با اهتمام خانه ریاضیات نیشابور دهمین جشنواره بین المللی ریاضی کانگورو با حضور دانش آموزان مقاطع ابتدایی؛متوسطه اول و دوم؛ در این شهرستان برگزار شد.
این جشنواره یکی از بزرگترین برنامه های بین المللی دانش آموزی است با هدف ترویج و علاقه مند کردن دانش آموزان به ریاضیات و توجه به رشد خلاقیت و ارتقای اموزش ریاضی با رویکرد حل خلاقانه مسئله است.و در حقیقت دانش آموزان در روز ریاضیات کانگورو مسئله هایی را حل میکنند که جایشان در کلاس های ریاضی مدرسه خالی است؛مسئله هایی که دانش آموزان با حل آنها به قدرت تفکر و خلاقیت خود پی میبرندو از بکار گیری توانمندی های خودر د شادمان میشوند.
این مسابقه با حضور 700 نفر از دانش آموزان مقاطع مختلف در 13 مرکز این شهرستان برگزار شد.

DSC07708

DSC07711

DSC07722

DSC07728

DSC07744

DSC07749

DSC07657

DSC07663

DSC07687

DSC07699