به اطلاع می رساند ادامه کلاس های تابستان 94 ، از 18 مهر برگزار می گردد ،
شایان ذکر است روز و ساعت تشکیل کلاس های هر گروه کلاسی طی تماس تلفنی به دانش آموزان اطلاع رسانی خواهد شد.
گفتنی است بیش از 1000 دانش آموز در کلاس های ترم تابستان خانه ریاضی تهران از پایه اول ابتدایی تا سوم دبیرستان شرکت نموده اند، که کلاس های ترم پاییز آنها از هفته آینده برگزار می گردد.
به اطلاع می رساند ادامه کلاس های تابستان 94 ، از 18 مهر برگزار می گردد ،
شایان ذکر است روز و ساعت تشکیل کلاس های هر گروه کلاسی طی تماس تلفنی به دانش آموزان اطلاع رسانی خواهد شد.
گفتنی است بیش از 1000 دانش آموز در کلاس های ترم تابستان خانه ریاضی تهران از پایه اول ابتدایی تا سوم دبیرستان شرکت نموده اند، که کلاس های ترم پاییز آنها از هفته آینده برگزار می گردد.