خانه ریاضیات نیشابور باهمکاری گروه ریاضی از مؤلفین کتب جدیدالتالیف ریاضی ششم ابتدایی ودهم متوسطه دوم-آقای دکتر ریحانی به اتفاق همکاران محترمشان در دفتر تالیف-دعوت بعمل آورده اند که در مورخه 5شنبه 95/08/20 ضمن حضور در نیشابور در جلسات مشترک با مدرسین پایه های مذکور شرکت نموده وپاسخگوی سؤالات آنها باشند.