جلسه هییت امنا امور جاری خانه ریاضیات و روند اجرایی بوستان ریاضیات با حضور معاون استاندار و فرماندار رییس خانه ریاضیات جناب آقای مهندس قامتی
مکان: دفتر فرماندار نیشابور مورخ : روز شنبه 21/10/98