به دعوت مدارس تیزهوشان شهرستان نوشهر 3 نفر از مدرسین خانه ریاضیات نیشابور در جهت برگزاری کارگاهای آموزشی دبستان متوسطه اول و دوم از مورخه 97/6/14 لغایت 97/6/17 در شهرستان نوشهر جهت مدرسین دانش آموزان به آن شهرستان عزیمت نمودند.

DSC08644

DSC08706

DSC08713

DSC08714

DSC08731