­

جلسه قطب ۳ شورای خانه های ریاضیات ایران از طریق اسکایپ

همزمان با بیست یکمین سال تاسیس خانه های ریاضیات ایران شنبه مورخ: 99/6/1 از ساعت 18 الی 20 جلسه قطب سه خانه های ریاضیات که شامل خنه های شمال و شمال شرق میباشد. از طریق اسکایپ برگزار گردید و خانه رباضیات نیشابور گزارشی از فعالیتهای انجام شده جاری را ارایه نمود.    

اعدام آمادگی مسابقه ریاضی بمناسبت کنگره ملی شهدای شهرستان نیشابور

در جلسه ای که روز چهارشنبه مورخه 99/5/29 در سالن شهدای دولت فرمانداری باحضور سمن های شهرستان در جهت بررسی و تصویب طرحهای سمن ها جهت برگزاری کنگره شهدا برگزار گردید.مصوب گردیدانجام مسابقه ریاضی بین دانش اموزان شهرستان در پایه های مختلف با محوریت خانه ریاضیات انجام پذیرد جزییات و زمان برگزاری مسابقه به اطلاع [...]