جلسه اعضا شورای علمی اجرایی خانه ریاضیات با مدیر آموزش و پرورش نیشابور

                          جلسه اعضا شورای علمی اجرایی خانه ریاضیات ریاضیات با مدیر آموزش و پرورش نیشابور اعضا شورای علمی اجرایی خانه ریاضیات بهمراه گروه ریاضی شهرستان نیشابور در مورخه: 20/3/99 در دفتر مدیر جدید آموزش وپرورش و نایب ريیس هییت امنای خانه ریاضیات حضور [...]