شروع بکار کارگاهای ترم تابستان خانه ریاضیات نیشابور

              کارگاههای ریاضی خانه ریاضیات از مورخه 98/4/6 لغایت 98/5/8 در آموزشگاه بقراط شهرستان نیشابور در مقاطع ابتدایی - متوسطه اول و دوم به مدت 15 جلسه در حال برگزاری است.شروع بکار کارگاهای ترم تابستان خانه ریاضیات نیشابور