­

گزارش کارهای اجرایی خانه ریاضیات در سال قبل و تصمیم گیری کارهای اجرایی سال ۹۸

جلسه هییت امنا خانه ریاضیات نیشابور در سال 98 محل تشکیل دانشگاه نیشابورتاریخ 11/4/98 1- آقای دکتر صادقی ریاست محترم دانشگاه نیشابور 2- آقای دکتر مظلوم نژاد 3- آقای دکتر طالبیان و 4- اقای بهرامی نژاد و 5- جناب آقای طلایی 6- آقای قندهاری مدیر خانه ریاضیات و سرگروه ریاضی شهرستان 7- آقای نعمتی و [...]

شروع بکار کارگاهای ترم تابستان خانه ریاضیات نیشابور

              کارگاههای ریاضی خانه ریاضیات از مورخه 98/4/6 لغایت 98/5/8 در آموزشگاه بقراط شهرستان نیشابور در مقاطع ابتدایی - متوسطه اول و دوم به مدت 15 جلسه در حال برگزاری است.شروع بکار کارگاهای ترم تابستان خانه ریاضیات نیشابور