شانزدهمین دوره مسابقه تیمی ریاضی خیام

شانزدهمین دوره مسابقه تیمی ریاضی خیام شانزدهمین دوره مسابقه تیمی ریاضی خیام بزرگداشت حکیم عمر خیام با حضور بیش از 1400 نفر از دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم در محل آرامگاه خیام پنجشنبه 98/2/12 ساعت 9 الی 11 برگزار گردید. همزمان در شهرستان فیروزه 200 نفر از دانش آموزان در گروههای 4 نفره [...]